biuro@pzssan.pl

Polski Związek Sportów

Saneczkowych.

Polski Związek Sportów Saneczkowych
ul. Łazienkowska 6 a; lokal 33 00-449 Warszawa
Maj 21, 2018

Marzenia o budowie Olimpijskiego Toru Lodowego w Arłamowie

Zarząd Polskiego Związku Sportów Saneczkowych zapoznał się z koncepcją budowy w Arłamowie toru saneczkowo-bobsjejowo-skelatonowego sztucznie mrożonego.

Kwiecień 23, 2018

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

Z udziałem 106 delegatów w sobotę 21 kwietnia w Centrum Olimpijskim obradowało doroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Warte uwagi.

Galeria Foto PZSSan.